V prehľadnej forme Vám prinášame možný scenár rozširovania oprávnení EASA TRI type rating instructor cez EASA TRE type rating examiner až po osvedčenie Senior examiner.

Je nutné dodať, že uvedený proces môže mať aj iný priebeh, ako ten, ktorý je uvedený na našom Roadmap TRI/TRE.

EASA type rating instructor and examiner Roadmapy (c) Milan Mazanovský