TRI competency-based training

Štandardný výcvik typového inštruktora je pomerne zdĺhavý proces, ktorý trvá niekoľko dní. Ustanovenie FCL.930.TRI(a) presne definuje rozsah výcviku TRI. Jedná sa o kombináciu teoretickej výučby vedomostí a výcviku v simulátore, alebo v lietadle.

V prípade, ak je žiadateľ držiteľom osvedčenia typový inštruktor TRI, je možné uplatniť competency-based metódu pri získaní osvedčenia TRI na iný typ lietadla. Letecká škola tak zohľadní predchádzajúce skúsenosti inštruktora a navrhne špecifický výcvikový program. Takýmto competency-based prístupom je možné výrazne skrátiť výcvik inštruktora TRI. Špecifické požiadavky z pohľadu "hard law" sú stanovené v FCL.910.TRI(b).

Typový inštruktor TRI získaný formou competency-based ma vo výsledku rovnaké oprávnenia, ako by získal TRI štandardnou metódou "plného" výcviku typového inštruktora.