Táto služba môže byť zaujímavá najmä pre letecké školy v prípade, ak hľadáte freelance inštruktora TRI CL65, ktorý môže poskytovať výcvik SFI CL65

Rozsah výcviku SFI Bombardier CRJ ✅

Letecký výcvik budúceho synthetic flight instructor - SFI pre Bombardier CL65 pozostáva z relevantných častí výcvikového kurzu TRI CL65.

Letecký výcvik SFI CL65 je definovaný ustanovením FCL.930.SFI. Úspešné ukončenie kurzu SFI CL65 je podmienené absolvovaním hodnotenia spôsobilosti inštruktora v simulátore s dĺžkou minimálne 3 hodiny.

Kurz SFI poskytuje starší inštruktor ⚠️

Výcvik SFI CL65 môže poskytovať podľa FCL.905.TRI(b) inštruktor s praxou vačšou ako 50 hodín vo funkcií TRI, alebo SFI.

Požiadavky ✅ na SFI CL65

SFI CL65musí na úvod podstúpiť buď FSTD časť typovky CL65, alebo byť priamo držiteľom platnej typovky na niektorý z variantov Bombardier CL65. Taktiež musí byť, alebo v minulosti bol držiteľom leteckého preukazu - dopravný pilot – ATPL(A), alebo obchodný pilot – CPL(A).

Synthetic Flight Instructor - SFI CL65 musí spĺňať FCL.915.SFI(c)(1), teda nalietať aspoň 1500 letových hodín na viacpilotných lietadlách.

Okrem toho v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred výcvikom SFI. CL65 absolvovať:

  • 3 traťové úseky ako pilot na Bombardier CL65, alebo
  • 2 traťové úseky na simulátore v dĺžke minimálne 2 hodiny medzi 2 letiskami vrátane briefingude-briefingu 

Oprávnenia SFI CL65 ✅

Synthetic flight instructor - SFI CL65 disponuje oprávneniami podľa FCL.905.SFI.  SFI CL65 môže poskytovať letecký výcvik na vydanie, alebo obnovu typovky  pre varianty Bombardier CRJ (CL65). Ak  SFI CL65 spĺňa požiadavky FCL.905.SFI(c)(3), môže poskytovať aj výcvik pilotov pre získanie MPL(A) na typ Bombardier CL65.

EASA type rating instructor and examiner Roadmap (c) Type Rating InstructorStiahnúť PDF