Ak hľadáte inštruktora TRI C525, ktorý by vás preškolil z jednopilotnej prevádzky na viacpilotnú prevádzku, alebo naopak - čítajte ďalej. Je to služba, ktorú hľadáte

Prevádzka Cessna 525 bola veľká téma...

Druh prevádzky tzv. jednopilotných lietadiel vysokej výkonnosti, tzv. HPA - High performance aeroplanes a najma lietadla Cessna 525 Citation bol v minulosti veľkou témou. Až Part-FCL priniesol pojem vysokovýkonné jednopilotné lietadlo zložitej konštrukcie a spôsob výcviku pilotov v jednopilotnej prevádzke a viacpilotnej prevádzke. Špecifiká pre letecký výcvik sú definované v Part FCL, Appendix 6 (B)(5)(k) a v dokumente Operational Suitability Data Cessna 525.

Part-FCL rozlišuje letecký výcvik pre niekoľko rôznych oprávnení pre typ Cessna 525 aj spôsobom competency-based.

 • získanie oprávnenia Cessna 525 - jednopilotná prevádzka SPO
 • získanie oprávnenia Cessna 525 - viacpilotná prevádzka MPO
 • rozšírenie oprávnení - jednopilotná prevádzka pre viacpilotnú prevádzku
 • rozšírenie oprávnení - viacpilotná prevádzka pre jednopilotnú prevádzku
 • letecký výcvik pre jednopilotnú prevádzku aj viacpilotnú prevádzku

Single pilot and multi pilot operations training on Cessna 525 Citation

V rámci našich služieb a oprávnení, ktorými disponujeme, zabezpečujeme obe možnosti prevádzky lietadla Cessna 525 - teda viacpilotnú prevádzku aj jednopilotnú prevádzku.

Jednopilotne na Cessne 525

Cessna 525 a všetky jej varianty sú v podľa EASA TCDS v plnej miere certifikované, ako jednopilotné lietadlo. V privátnom režime - tzv. NCC je možné na lietadle Cessna 525 lietať samostatne. Požiadavky na letecký výcvik sú uvedené v tabuľke. Rozsah výcviku závisí od predchádzajúcích skúseností pilota s jednopilotnou prevádzkou.

Požiadavky na kvalifikáciu pilota

Cessna 525 - single pilot requirements

Požiadavky na letecký výcvik

 • pre prvé získanie typovky Cessna 525 SPO: absolvovať Sekcie 1-7 Appendix 7
 • pre rozšírenie oprávnení Cessna 525 z MPO na SPO: absolvovať Sekciu 1.6, Sekciu 6 a jedno priblíženie Sekcie 3.B

Rozšírenie oprávnení z MPO na SPO musí ďalej obsahovať:

 • 4 hodiny výučby teoretických vedomostí:
  • rozhodovací proces, psychológia jednopilotnej prevádzky, komunikácia a limitácie
  • manažment práce, organizácia na palube, úloha a účel jednopilotnej prevádzky
  • rozdiely medzi MPO a SPO, núdzové a abnormálne postupy
  • núdzová komunikácia
  • jednopilotná prevádzka v podmienkach námrazy
 • 4 hodiny letového výcviku - v simulátore, alebo lietadle
  • použitie MFD a PDF so zameraním sa na využívanie jednotlivých funkcií avioniky
  • použitie flight director a autopilot, monitorovanie módov
  • porucha motora počas vzletu
  • opätovné spustenie motora vo vzduchu počas letu
  • prevádzka TCAS
  • postupnosť indikácií CAS
  • strata pretlaku a núdzové klesanie
  • prístrojový let podľa záložných prístrojov
  • porucha vyváženia
  • dym na palube a odstraňovanie dymu
  • priblíženie a pristátie s poruchou vztlakových klapiek
  • priblíženie a pristátie s nepracujúcim motorom
  • požiar motora na Zemi
  • núdzová evakuácia

Viacpilotne na Cessne 525

Aj napriek tomu, že lietadlo Cessna 525 je certifikované ako jednopilotné, typový certifikát EASA TCDS uvádza, že je schválené pre jendopilotnú prevádzku, alebo viacpilotnú prevádzku. Vo viacpilotnej prevádzke musí byť lietadlo Cessna 525 prevádzkované v prípade, ak sa jedná o obchodnú leteckú prevádzku (commercial air transport). Dôvodom je samotný fakt, že sa jedná o obchodnú leteckú prevádzku, ako aj požiadavku predpisu Ec 965/2012 a jeho vykonávacích predpisov. Tie určujú minimálny počet kvalifikovaných členov posádky s typovkou pre každé lietadlo vybavené dvomi prúdovými motormi.

Požiadavky na letecký výcvik

 • pre prvé získanie typovky Cessna 525 MPO: absolvovať Sekcie 1-7 Appendix 7
 • pre rozšírenie oprávnení Cessna 525 z SPO na MPO: absolvovať Sekciu 7 Appendixu 7 a dodatočný výcvik v oblastiach
  • letecký výcvik multi-crew cooperation
  • Crew Recource Management (može byť súčasťou Operator Conversion Course)
  • Human Factors (može byť súčasťou Operator Conversion Course)
  • Threath and error management (može byť súčasťou Operator Conversion Course)

Rozšírenie oprávnení z SPO na MPO musí ďalej obsahovať:

 • 4 hodiny výučby teoretických vedomostí:
  • rozhodovací proces, psychológia viacpilotnej prevádzky, komunikácia a limitácie
  • manažment práce, organizácia na palube, úloha a účel viacpilotnej prevádzky
  • rozdiely medzi SPO a MPO, núdzové a abnormálne postupy
  • núdzová komunikácia
  • viacpilotná prevádzka v podmienkach námrazy
 • 4 hodiny letového výcviku - v simulátore, alebo lietadle  (2h PF a 2h PNF)
  • použitie MFD a PDF so zameraním sa na využívanie jednotlivých funkcií avioniky
  • použitie flight director a autopilot, monitorovanie módov
  • porucha motora počas vzletu
  • opätovné spustenie motora vo vzduchu počas letu
  • prevádzka TCAS
  • postupnosť indikácií CAS
  • strata pretlaku a núdzové klesanie
  • prístrojový let podľa záložných prístrojov
  • porucha vyváženia
  • dym na palube a odstraňovanie dymu
  • priblíženie a pristátie s poruchou vztlakových klapiek
  • priblíženie a pristátie s nepracujúcim motorom
  • požiar motora na Zemi
  • núdzová evakuácia
  • posupy pre viacpilotnú prevádzku

Single pilot Operations Cessna 525