Dĺžka LIFUS je individuálna

LIFUS, alebo line flying under supervision je regulovaný na viacerých úrovniach.

Jednou úrovňou je Nariadenie 965/2012 - vo všeobecnosti upravuje počet sektorov a traťových úsekov, ktoré je potrebné v rámci line trainingu absolvovať. Druhou rovinou je EASA OSD pre konkrétny typ lietadla (ak existuje). OSD môže upraviť - spravidla sprísniť, alebo bližšie určiť počet traťových úsekov a dĺžku traťového výcviku pre individuálny typ lietadla. Určený môže byť aj minimálny počet traťových úsekov pri prechode na iný variant toho istého typu lietadla.

Nariadenie 965/2012 vo všeobecnosti určuje nasledovný počet traťových úsekov požadovaný ORO.FC.220 pre „bežnú“ komerčnú prevádzku.

Funkcia

Dĺžka výcviku

Referencia

Commander course 
(ten istý typ)

10 traťových úsekov

ORO.FC.205(4)(i) 
GM1 ORO.FC.220(d)(c)(1)(ii)(B)

Commander course 
nový typ lietadla

20 traťových úsekov

GM1 ORO.FC.220(d)(c)(1))(ii)(A)

Co-pilot 
prvý OCC

40 traťových sektorov,
alebo 100 hodín

GM1 ORO.FC.220(d)(c)(1)(A)

Prechod na iný variant

Individuálne