Obnovenie typovky robí letecká škola ✅

Postup pri obnovenie typovky je z hľadiska hard law definovaný v FCL.740(b).

Vo všeobecnosti sú potrebné nasledovné kroky:

  • stanoveine refresh výcviku zo strany ATO
  • realizácia a absolvovanie refresh výcviku
  • praktické preskúšanie s examinátorom TRE

Na obnovenie tzv. prepadnutej typovky - teda obnovenie platnosti typovej kvalifikácie je potrebné požiadať o súčinnosť leteckú školu - tzv. ATO. Po absolvovaní obnovovacieho výcviku - tzv. refresh training na simulátore konkrétneho typu lietadla. Po jeho absolvovaní je potrebné podstúpiť preskúšanie s typovým examinátorom TRE podľa Prílohy 9 Časti FCL. 

Po praktickom preskúšaní bude typovka obnovená a platná na ďalších 12 mesiacov. Vo väčšine krajín môže typový examinátor zapísať obnovenú kvalifikáciu priamo do leteckého preukazu.  Ak sa v leteckom preukaze kvalifikácia nenachádza, je nutné, aby bol preukaz pilota opätovne vydaný štátom vydania preukazu s novo zapísanou typovou kvalifikáciou.

Niektoré štáty vydania preukazu spôsobilosti však aj pri akomkoľvek obnovení kvalifikácie požadujú nové vydanie leteckého preukazu - aj v prípade, ak sa typová kvalifikácia stále nachádza v preukaze.