Služba je určená pre vás v prípade, ak hľadáte inštruktora TRI Boeing 737  pre poskytnutie differences training na iný variant Boeing 737. Inými slovami - ak máte už typovku na Boeing 737 300-900 a chcete lietať na inom variante.

Differences training Boeing 737

V rámci európskeho priestoru definuje EASA vo svojom dokumente EASA typeratings endorsment list dva rôzne zápisy pre typ Boeing 737. Na rozdiel od americkej FAA a mnohých iných leteckých úradov, je typ lietadla Boeing 737 rozdelený do dvoch typových kvalifikácií. Jedným z nich je zápis Boeing 737-200, ktorý ako názov napovedá umožňuje lietanie na variantoch Boeing 737-100B737-200B737-200/Adv.

Ďalším zápisom pre Boeing 737 je kvalifikácia Boeing 737 300-900. Tento zápis oprávňuje držiteľa lietať na nasledujúcich variantoch typu Boeing 737:

 • Boeing 737-300
 • Boeing 737-400
 • Boeing 737-500
 • Boeing 737-600
 • Boeing 737-700 a BBJ, BBJ1
 • Boeing 737-800 a BBJ2
 • Boeing 737-900
 • Boeing 737-900 ER a BBJ3
 • Boeing 737 MAX-8 a BBJ MAX 8
 • Boeing 737 MAX-8200
 • Boeing 737 MAX-9 a BBJ MAX 9

Jednotná typový kvalifikácia je akáci odpoveď tohto vývojovo starého a osvedčeného typu lietadla na koncept zavedený európskym Airbusom v prípade Airbus A320 Family.

Získanie typovky na niektorý z variantov Boeingu 737 však neznamená automaticky oprávnenia na všetky varianty, ktoré EASA združuje v rámci jednotného zápisu. Na lietanie na inom variante typu Boeing 737 je nevyhnutný dodatočný výcvik. Jeho dĺžka a obsah je definovaný odlišnosťami jednotlivých variantov. Môže sa jednať o teoretické oboznámenie sa s daným variantom - teda rozšírenie teoretických vedomostí, ale aj povinný výcvik v simulátore.

Tieto špecifiká sú obsiahnuté a regulované vo všeobecnosti v Časti FCL, kde je v základe definovaná potrebna uvedeného výcviku. 

Na ktorom Boeingu môžem lietať... ✅

Získaniu typovej kvalifikácie B737 300-900 predchádza praktické preskúšanie typovým examinátorom TRE B737. Vaše oprávnenia závisia od toho, na ktorom variante bolo práve toto praktické preskúšanie vykonané.

Vaše oprávnenia sú úspešným absolvovaním praktického preskúšania, tzv. skill test obmedzené na variant, na ktorom ste preskúšanie absolvovali. V prípade rozšírenia oprávnení na ďalší variant je potrebný dodatočný výcvik. 

Pri Boeingu 737 hovoríme o troch generáciách tohto typu:

 • Boeing 737 Classic
 • Boeing 737 NG
 • Boeing 737 MAX

Typový výcvik pre získanie Boeing 737 je vždy absolvovaný v simulátore, ktorý reprezentuje niektorú z generácií lietadla. Preto aj získané oprávnenia po skill teste sú obmedzené na generáciu lietadla, na ktorom bol realizovaný skill test.

Pokiaľ EASA Operational suitability data neuvádza iné požiadavky na preškolenie, potom platí, že:

 • varianty B737 v rovnakej bunke (rovnaká generácia lietadla)  - familiarization training
 • varianty B737 v inej bunke (iná generácia lietadla) - differences training

Common EASA typerating Boeing 737

Preškolenie na inú generáciu Boeing 737

Preškolenie a preskúšanie s examinátorom TRE B737 na iný variant modelu Boeing 737 závisí od rozdielov medzi jednotlivými variantami a prechode medzi nimi. Pre tento účel americký FAA ustanovil tabuľku Master Differences Requirements medzi variantami Boeingu 737.

Master differences level Boeing 737

Pričom platí, že:

 • Level A differences - je postačujúce samoštúdium
 • Level B differences - je potrebná teoretická inštruktáž inštruktorom, alebo CBT
 • Level C differences - jedná sa o oboznámenie sa so systémami (Full task CBT)
 • Level D differences - je potrebný simulátor FTD, alebo FFS Level A/B
 • Level E differences - je potrebný simulátor FFS Level C/D, alebo priamo lietadlo

Boeing 737 Differences training ✅ 

Zjednodušene hovoríme pri Boeingu 737 o differences trainingu vždy v prípade, ak sa prechádza na inú generáciu modelu Boeing 737. V prípade, ak ako držiteľ oprávnení na Boeing 737 Classic chcete lietať na niektorom z. variantov Boeing 737 NG - teda na variantoch B737-700B737-800B737-900, alebo B737-900ER, je potrebný dodatočný letecký výcvik v simulátore. Jeho rozsah a obsah je v právomoci leteckej školy.

Differences training je teda nadoubdnutie dodatočných skúseností - spravidla v simulátore a neskôr formou traťového výcviku - LIFUS

Boeing 737 Familiarization training ✅

Ak ste absolvovali praktické preskúšanie na tzv. klasickej generácií - teda niektorom z. variantov Boeing 737 Classic (B737-300,  B737-400, alebo B737-500), na iný variant v rámci klasickej generácie je postačujúci tzv. familiarization training. Ten predstavuje rozšírenie vašich teoretických vedomostí aj formou samoštúdia, alebo CBT.

Familiarization training je teda dodatočné získanie teoretických vedomostí bez potreby absolvovať letecký výcvik. Tento výcvik jsa realizuje pri variantoch Level A, alebo Level B differences. Týka sa väčšinou prechodu medzi variantami v rámci tej istej generácie Boeingu 737.

Špecifické oblasti preškolenia na Boeing 737

Počas preškolenia na inú - ďalšiu generáciu lietadla Boeing 737 je potrebné absolvovať výcvik, počas ktorého je kladený dôraz na špecifické oblasti.

V prípade Boeingu 737 je potrebný rozdielový výcvik v nasledovných prípadoch:

 • prechod z Boeing 737CL EFIS na Boeing 737 non-EFIS
 • prechod z Boeing 737CL na Boeing 737NG
 • prechod z Boeing 737NG na Boeing 737MAX
 • prechod na Blended, Split Scimitar, and Advanced Technology Winglet
 • Roll Command Alerting System
 • Runway Situational Awareness Tools
 • Rockwell Collins Head-Up Guidance System (HGS)-4000 and HGS-6000
 • Integrated Standby Flight Display (ISFD)
 • Display Installation. Universal avionics flat panel display/FMS installations (Supplemental Type Certificate (STC)
 • Future Air Navigation System (FANS)
 • Alternate Navigation System (ANS)
 • FMS for 737NG and 737 MAX

Prechod z Boeing 737 NG na B737MAX

Celosvetovo známe problémy priniesli špeciálny výcvik pri prechode z Boeing 737 NG na Boeing 737 MAX. V tomto príapde je potrebná komplexná teoretická výučba, ako aj výcvik na simulátore.

Výučba teoretických vedomostí Boeing 737 MAX:

 • Runaway Stabilizer.
 • SPEED TRIM FAIL.
 • STABILIZER OUT OF TRIM.
 • Stabilizer Trim Inoperative.
 • Airspeed Unreliable.
 • ALT DISAGREE.
 • AOA DISAGREE.

1.2.1 ATA 22 – Autoflight – FCC – MCAS:

 • MCAS function description.
 • Conditions for operation.
 • Erroneous FCC trim commands.
 • Flight deck alerting of the failure of the MCAS function.

1.2.2 ATA 22 – Autoflight – FCC – AFDS:

 • Automatic AP disengagement.
 • Temporary FD removal.
 • AFDS pitch mode changes following stick shaker.
 • Inhibiting of AP nose up trim.

1.2.3 ATA 22 – Autoflight – FCC – STAB OUT OF TRIM:

 • Alert illumination logic (ground vs. flight).
 • Revised NNC.

1.2.4 ATA 22 – Autoflight – FCC – SPEED TRIM FAIL:

 • Function of the SP
 • Revised NNC

737 Manual Trim Operation:

 • Manual stabilizer trim operation.
 • Manual stabilizer trimming techniques.
 • Effects of airspeed and aerodynamic loads on manual stabilizer trim operation.

737 Unreliable Airspeed – Determining a Reliable Airspeed:

 • Recognition of flight deck effects of an unreliable airspeed condition.
 • Memory pitch and thrust settings associated with the NNC.
 • Determination of reliable airspeed indication.

Výcvik v simulátore Boeing 737 MAX:

Demonstration of MCAS activation accomplished by each pilot acting as PF.

 • MCAS activation during an impending stall (or full stall) and recovery demonstration during manual flight in a clean configuration.

Demonstrate MCAS activation stabilizer trim responses:

 • Stabilizer trim in the nose down direction when above threshold AOA for MCAS activation during stall.
 • Stabilizer trim in the nose up direction when below threshold AOA for MCAS activation during recovery.

Runaway stabilizer condition requiring use of manual stabilizer trim accomplished by each pilot acting as PF.

 • Runaway stabilizer training
 • Operation of each manual trim technique (as defined by Boeing).

 •  This training can be completed in a 737 MAX or 737NG FFS.

Use of manual stabilizer trim during approach, G/A, and level off by each pilot acting as PF.

 • Use of manual stabilizer trim as described in subparagraph 

 •  This training can be completed in a 737 MAX or 737NG FFS.

A Cross-FCC Trim Monitor activation demonstration accomplished by either pilot acting as PF.

 • Condition must terminate in a landing in order to demonstrate the updated STAB OUT OF TRIM light functionality.

Erroneous high AOA during takeoff that leads to an unreliable airspeed condition accomplished by either pilot acting as PF.

 • Demonstrates flight deck effects (i.e., aural, visual, and tactile) associated with the failure.
 • Fault occurring during the takeoff procedure.
 • Must include a go-around or missed approach flown with erroneous high AOA condition.
 • Special emphasis placed on FD behavior biasing out of view upon selecting takeoff/go-around (TO/GA).

Prechod z Boeing 737 Classic na B737NG

Pri prechode z klasickej na novú generáciu je potrebných minimálne 12 hodín interaktívnej výučby na CBT a 6 hodín na simulátore FTD. Počas výcviku je sa zameriavame na:

 • Flight Mode Annunciator (FMA) differences.
 • AFDS status annunciator.
 • Vertical speed display.
 • Airspeed bugs and flap maneuvering speeds.
 • Compass rose.
 • Pitch limit indicator.
 • Airspeed trend vector.
 • Minimum and maximum speeds.
 • Landing altitude reference bar.
 • Altimeter setting.
 • Localizer (LOC) and glideslope (GS) deviation.
 • Selected altitude indication (BUG).
 • Ground speed display.
 • Radio altitude display.
 • Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS) resolution advisories.
 • Time critical warnings.
 • Approach reference area.
 • Marker beacon indication.
 • System failures and flags.
 • No “compact display” (display unit (DU) switching only).

Rozdielnosti medzi variantami B737

S ohľadom na zistené rozdielnosti väčšinou v obchodnej leteckej dopravy je potrebné absolvovať traťový výcvik - LIFUS. Jeho rozsah a počet traťových sektorov je spravidla vždy individuálny a je obsiahnutý v Prevádzkovej príručke, Časť D. Všeobecne však FAA ustanovuje nasledovné požiadavky pri prechode na nový variant, alebo generáciu Boeingu 737:

Line training under supervision Boeing 737

Platnosť differences training Boeing 737

Differences training, resp. preškolenie na inú generáciu Boeing 737 je platné 2 roky od posledného letu na konkrétnom variante danej generácie (FCL.710(b)). V prípade, ak ste na danom variante nelietali dlhšie ako 2 roky, je potrebný dodatočný výcvik.

Boeing 737 typerating