Familiarization training je dodatočná teoretická výučba

 

Na rozdiel od differences trainingu, je to s familiarization trainingom o niečo jednoduchšie.

O potrebe familiarization training hovorí AMC2 ORA.ATO.125(b)(1) v prípade zostavovania typového výcviku. Okrem toho je differences training vyžadovaný aj v prípade AMC1 FCL.700(a) a FCL.710 s výkladovým materiálom GM1 FCL.710(b).

Časť FCL explicitne hovorí o tom, že keď je vyžadovaný familiarization training, je požadované nadobudnutie dodatočných vedomostí bez nutnosti absolvovať dodatočný letecký výcvik v lietadle, alebo výcvikovom zariadení FSTD (simulátor) ako je tomu v prípade differences training.

V závislosti od rozdielov medzi variantami je potom familiarization training možné realizovať niektorým z nasledovných spôsobov, alebo ich kombináciou

  • samoštúdium
  • computer-based training
  • výučba na učebni

Familiarization training je teda legitímnou a právnou požiadavkou pre lietanie na inom variante lietadla aj napriek tomu, že sa záznam o familiarization trainingu nezapisuje do preukazu spôsobilosti pilota. Záznam o absolvovaní familiarization trainingu sa eviduje buď v zápisníku pilota, alebo priamo u prevádzkovateľa (leteckej spoločnosti).

Príklady kedy je potrebný familiarization training:

  • prechod z Boeing 737-400 na Boeing 737-300
  • prechod z Boeing 737-800 na Boeing 737-900
  • prechod z Cessna 525 CJ2 na Cessna 525 CJ2+
  • prechod z Bombardier CRJ 900 na Bombardier CRJ700
  • prechod z Bombardier CRJ100 na Bombardier CRJ200