Táto služba môže byť zaujímavá najmä pre letecké školy v prípade, ak hľadáte freelance inštruktora TRI CRJ series, ktorý môže poskytovať výcvik TRI CRJ series

Schéma výcviku TRI Bombardier CRJ ✅

Cesta k osvedčeniu Type rating instructor – TRI CL65 vedie cez výcvik, ktorý môže poskytnúť len letecká škola podľa podmienok stanovených v FCL.930.TRI(a) nasledovne:

  • Časť 1: Teaching and learning - 25 hodín teoretickej výučby 
  • Časť 2: Technický výcvik - 10 hodín – komplementárna časť k Časti 3
  • Časť 3: Letový výcvik - 10 hodín v simulátore Bombardier CL65

Pre získanie osvedčenia TRI CL65 je ďalej potrebné absolvovať hodnotenie spôsobilosti TRI s examinátorom TRE CL65. Keďže simulátor pre Bombardier CL65 a jeho varianty CRJ200, CRJ900CRJ1000 je k dispozícií, hodnotenie spôsobilosti inštruktora prebieha v simulátore. Minimálna dĺžka preskúšania - hodnotenia spôsobilosti TRI je 3 hodiny.

Výcvik TRI CL65 poskytuje skúsený TRI ⚠️

Letecký výcvik pre osvedčenie inštruktor TRI CL65 poskytovať len inštruktor s praxou aspoň 50 hodín výcviku ako TRI, alebo SFI. Jedná sa o požiadavku FCL.905.TRI(b). V rámci našich kapacít poskytujú výcvik TRI CL65inštruktori s rozsiahlymi skúsenosťami s prevádzkou Bombardier CL65.

Podmienky pre získanie TRI CL65 ✅

Prvá požiadavka na podstúpenie výcviku pre získanie TRI CL65 je, aby bol pilot držiteľom leteckého preukazu dopravný pilot ATPL(A) s platnou typovkou na Bombardier CL65 a platným rozdielovým výcvikom na príslušný variant  Bombardier CL65. Preukaz obchodný pilot – CPL(A) je akceptovateľný v prípade, ak bude využívanie oprávnení TRI CL65 obmedzené na simulátor. Jedná sa teda o oprávnenia identické ako SFI CL65.

Type rating instructor - TRI pre Bombardier CL65 musí spĺňať minimálne podmienky stanovené v FCL.915.TRI(b)(1), čo znamená 1500 letových hodín na viacpilotných letúnoch.

✅ Za posledných 12 mesiacov nalietať – FCL.915.TRI(b)(2):

  • 30 traťových úsekov vrátane vzletov a pristátí na Bombardier CL65
  • maximálne 15 môže byť na simulátore Bombardier CL65.

Oprávnenia ⭐ TRI Bombardier CL65 ⭐ 

Čerstvý držiteľ Type Rating Instructor - TRI CL65 získa oprávnenia pre Bombardier CRJ definované v FCL.905.TRI. Vo väčšine prípadov sa jedná o získanie tzv. restricted TRI CL65. Dôvodom je skutočnosť, že v Európe sa nachádzajú minimálne 4 plne funkčné simulátory reprezentujúce typ Bombardier CRJ. Z toho dôvodu nie je potrebné osvedčenie TRI CL65 unrestricted, ktoré umožňuje vykonávanie letového výcviku priamo na lietadle.

Je nutné poznamenať, že poskytovanie výcviku LIFUS base training nie je v tomto prípade považované za letový výcvik, na poskytovanie ktorého je potrebné unrestricted TRI.

Obmedzenia TRI sú teda obmedzené podľa FCL.910.TRI pre výcvik na simulátore, čím získa TRI CL65 oprávnenia identické ako SFI CL65. Rozšírením oprávnení môže restricted TRI poskytovať aj letové výcviky na príslušnom variante typu Bombardier CRJ nasledovne:

  • LIFUS, traťový výcvik - TRI-Restricted CL65 /LIFUS
  • Landing Training, výcvik v pristávaní - TRI-Restricted CL65 /LT

 Pre rozšírenie oprávnení o LIFUSlanding training je však potrebný dodatočný výcvik na simulátore. Inštruktor so skúsenosťami podľa FCL.910.TRI(c)(2) taktiež disponuje oprávnením poskytovať  výcvik pre vydanie MPL(A) na type Bombardier CL65

Restricted TRI CL65 v leteckom preukaze

V prípade, ak sa hodnotenie spôsobilosti TRI CL65 realizuje na simulátore, sú oprávnenia inštruktora tzv. obmedzené. V závislosti od oprávnení, resp. obmedzení sa podľa GM1 FCL.910.TRI zapisujú do leteckého preukazu nasledovné obmedzenia TRI:

  • letecký výcvikobmedzený len na FSTD: ‘TRI/r’ (r=restricted);
  • letecký výcvik pre LIFUS: TRI/r LIFUS (LIFUS = Line Flying under Supervision)
  • letecký výcvik pre base training: TRI/r LT (LT = landing training) 

EASA type rating instructor and examiner Roadmapy (c) Milan MazanovskýStiahnúť PDF