Ferry pilot je delivery pilot

Úlohou ferry pilota je preletieť konkrétne lietadlo na určené miesto. Väčšinou sa jedná o prelet lietadla na dlhšie vzdialenosti, častokrát cez celý kontinent, niekoľko kontinentov, alebo jednoducho na druhú stranu sveta.

Ferry prelety lietadiel častokrát vyžadujú dôkladné a niekoľkotýždňové plánovanie.