Line training je on-job training

On-job training pre pilotov sa volá line training. Jedná sa o lietanie pod dohľadom skúsenejšieho pilota, alebo inštruktora. Cieľom line trainingu je naučiť pilota vykonať let podľa postupov schválených pre prevádzku daného typu lietadla v rámci konkrétnej leteckej spoločnosti. Line training je teda súčasťou povinného výcviku, za ktorý je zodpovedný prevádzkovateľ lietadla. Počas line trainingu sa necvičia simulované núdzové situácie. Jedná sa o zácvik vo vykonávaní štandardného letu.

Line training sa často označuje aj ako traťový výcvikLIFUS, line flying under supervision, line training, alebo supervision flying.

Za rozsah traťového výcviku, jeho obsah, efektivitu aj ukončenie je zodpovedný prevádzkovateľ lietadla. Line training je ukončený traťovým preskúšaním, tzv. line checkom.