Služba je určená pre prevádzkovateľov a letecké spoločnosti operujúce lietadlo Cessna 525. LIFUS môže zaujímať aj súkromných vlastníkov Cessna 525.

LIFUS a Cessna 525

Line Flying Under Supervision, alebo Line training je traťový výcvik, ktorý je vyžadovaný v niekoľkých prípadoch:

 • po absolvovaní typového leteckého výcviku na Cessna 525
 • prechod na iný variant lietadla Cessna 525 vyžadujúci rozdielový výcvik
 • zavádzanie nového variantu Cessna 525 do flotily
 • ako súčasť tzv. Operator Conversion Course 
 • pri tzv. Commander upgrade course
 • pri zmene prevádzkovateľa typu Cessna 525

V závislosti od predchádzajúcich skúseností je prispôsobený počet traťových úsekov, ktoré je potrebné absolvovať pod dohľadom typového inštruktora TRI. Traťový výcvik LIFUS je ukončený traťovým preskúšaním - Line check Cessna 525.

LIFUS - komerčná prevádzka Cessna 525

V prípade, ak je lietadlo Cessna 525 prevádzkované v režime komerčnej obchodnej prevádzky, je minimálny počet úsekov požadovaný Nariadením 965/2012.

 
Funkcia Dĺžka výcviku Referencia
Commander course
(ten istý typ)
10 traťových úsekov ORO.FC.205(4)(i)
GM1 ORO.FC.220(d)(c)(1)(ii)(B)
Commander course
nový typ lietadla
20 traťových úsekov GM1 ORO.FC.220(d)(c)(1))(ii)(A)
Co-pilot
prvý OCC
40 traťových sektorov,
alebo 100 hodín
GM1 ORO.FC.220(d)(c)(1)(A)
Prechod na iný variant Individuálne  

Trvanie LIFUS - SPO a NCO MPO

Ak sa jedná o prevádzku lietadla Cessna 525 v tzv. v režime nekomerčnej prevádzky - jednopilotná prevádzka, alebo viacpilotná prevádzka ako veliteľ lietadla minimálna dĺžka stanovená pre traťový výcvik LIFUS je definovaná v dokumente Operatinal Suitability Data pre typ Cessna 525. V tomto prípade taktiež záleží od predchádzajúcich skúseností pilota. 

V tomto prípade je traťový výcvik LIFUS na type Cessna 525 definovaný ako tzv. Supervised Operating Experience SOE.

 
Kvalifikácia pilota  Minimálne trvanie ako Pilot Flying
 • Letecký preukaz Dopravný pilot ATPL(A)
 • predchádzajúca skúsenosť na akomkoľvek type turbo jet lietadla
0 hodín
 • Letecký preukaz Dopravný pilot - ATPL(A), alebo 
 • letecký preukaz obchodný pilot CPL(A)
 • triedna, alebo typová kvalifikácia na viacmotorové lietadlo
 • prístrojová kvalifikácia IR
 • minimálny nálet 1000 letových hodín
25 hodín
 • Letecký preukaz Dopravný pilot - ATPL(A), alebo 
 • letecký preukaz obchodný pilot CPL(A)
 • triedna, alebo typová kvalifikácia na viacmotorové lietadlo
 • prístrojová kvalifikácia IR
 • minimálny nálet 500 letových hodín
50 hodín

TRI musí mať LIFUS oprávnenia

Na poskytovanie line trainingu na lietadle modelu Cessna 525 musí byť pilot držiteľom osvedčenia Type rating instructor - TRI buď s obmedzením - TRI restricted C525 LIFUS, alebo ideálne TRI C525 unrestricted.