Ak hľadáte freelance TRI C525, táto služba je presne pre vás! Služba je určená pre vás aj v prípade, ak hľadáte inštruktora TRI pre zrealizovanie typového výcviku.

Inštruktor TRI pre Cessna 525

Sme oprávnení a certifikovaní poskytovať letecký výcvik na lietadlách typu Cessna 525 ako na simulátore, tak aj priamo v lietadle. Skúsenosti z takmer všetkých variantov Cessna 525 umožňujú, aby sme poskytovlai letecký výcvik na ktoromkoľvek variante Cessna 525, vrátane najnovších Cessna 525M - M2 Cessna 525CCJ4. Vieme tak poskytnúť komplexnú podporu prevádzkovateľom aj v prípade, ak na prevádzkovaný variant lietadla nie je k dispozícií simulátor.

V prípade, ak nie je k dispozícií letový simulátor, je možné poskytnúť typový výcvik Cessna 525 aj bez nácviku núdzových situácií. V prípade, ak má pilot predchádzajúce skúsenosti s vysokovýkonným, viacmotorovým a pretlakovaným lietadlom, je možné tento letecký výcvik zrealizovať v horizonte nasledujúcich 12 mesiacov.

Typovka na Cessna 525 nie je komplikovaná

Letecký výcvik potrebný na získanie typovky Cessna 525 je regulovaný viacerými legislatívnymi dokumentami. V závislosti od variantu lietadla, pre ktorý letecký výcvik poskytuje a v závislosti od dostupnosti simulátora poskytneme v súčinnosti s EASA leteckou školou typový výcvik, ktorý je v súlade s požiadavkami EASA.

Rôzne typy prevádzky Cessna 525

Okrem variantov lietadla Cessna 525 je pre poskytnutie leteckého výcviku dôležitý aj typ prevádzky. Disponujeme oprávneniami typového inštruktora - TRI na type Cessna 525 ako pre viacpilotnú prevádzku, tak aj jednopilotnú prevádzku. Typový výcvik tak prispôsobíme podľa potrieb vašej prevádzky.

Trvanie výcviku Cessna 525

Trvanie leteckého výcviku Cessna 525 je individuálne. Jednotný legislatívny rámec určuje vo všeobecnosti, ktoré výcvikové úlohy majú byť realizované pre konkrétny typ prevádzky.

Initial C525 typerating training

EASA Operational suitability data pre modelovú radu Cessna 525 však bližšie určuje trvanie jednotlivých výcvikových úloh pre jednopilotnú viacpilotnú prevádzku. Ako príklad uvádzame trvanie typového výcviku pre varianty Cessna 525M - M2 Cessna 525B - CJ3+.

Pre spomínané varianty je požadovaný letecký výcvik v nasledovnom rozsahu:

  • Výučba teoretických vedomostí - 37,5h
  • Systémy lietadla a ich integrácia -  6h
  • Praktický výcvik v simulátore FFS (C/D): 28 hodín
  • Letecké preskúšanie s examinátorom TRE C525: 2 hodiny

Cessna 525 - initial typerating schedule

Cessna Citation Typerating