Služba je určená pre vás v prípade, ak hľadáte inštruktora TRI C525 pre poskytnutie differences training na iný variant Cessna 525. Inými slovami - ak máte už typovku na Cessna 525 a chcete lietať na inom variante.

✅ Differences training Cessna C525 Citation

Typovka na Cessna 525 je zapísaná v leteckom preukaze spôsobilosti ako C525. Oprávnenia typovej kvalifikácie C525 umožňujú lietať na všetkých variantoch lietadla Cessna 525, ktoré sú združené pod tento jednotný zápis podľa EASA typeratings endorsement list. Jednodný zápis umožňuje využívať oprávnenia plynúce z typovej kvalifikácie C525 pre všetky uvedené variatny:

 • Cessna C525 Citation Jet (CJ)
 • Cessna C525 Citation (CJ1 a CJ1+)
 • Cessna C525A Citation (CJ2 a CJ2+)
 • Cessna C525B Citation (CJ3 a CJ3+)
 • Cessna C525C Citation (CJ4)
 • Cessna C525 Citation M2

V čom je teda háčik... ✅

Ako čerstvý držiteľ novej typovky C525 však môžete lietať len na variante, na ktorom bolo vykonané praktické preskúšanie examinátorom TRE C525 pre prvé získanie typovej kvalifikácie. Ak však potrebujete lietať na inom variante modelovej rady Cessna 525, je nutný dodatočný výcvik. Tento letecký výcvik stanovuje letecká škola podľa nasledovných parametrov:

 • rozdielnosť variantu na ktorý sa preškolujete (napr. lietate CJ1 a chcete lietat CJ4)
 • predchádzajúce skúsenosti
 • požiadavky v Operational Suitability Data 

Rozsah preškolenia na iný variant C525

Preškolenie na iný variant modelu Cessna 525 je realizované podľa toho o aký rozdiel medzi jednotlivými variantami lietadla sa jedná. Vo všeobecnosti, EASA rozlišuje tzv. differences trainingfamiliarization training. Tak, ako jednotlivé varianty definovala EASA vo svojom EASA typeratings endorsment list je vo všeobecnosti možné povedať, že:

 • varianty C525 umiestnené v rámci jednej bunky  - je potrebný familiarization training
 • varianty C525 umiestnené mimo jednej bunky, alebo oddelené čiarou - je potrebný differences training

Cessna C525 Citation typerating variants

C525 Differences training ✅ 

V prípade differences training potrebujete nadobudnúť dodatočné skúsenosti. Tie môžete nadobudnúť napríklad na simulátore Cessna C525 Citation, alebo počas traťového výcviku LIFUS priamo na Cessna C525 Citation.

C525 Familiarization training ✅

Familiarization training je získanie dodatočných vedomostí bez nutnosti leteckého výcviku, alebo výcviku v simulátore. V tomto prípade sa jedná buď o samoštúdium, alebo výučbu teoretických vedomostí s inštruktorom, prípadne použitie Computer-based training.

Rozdielnosti medzi variantami C525

Pre potreby bližšieho stanovenia potrebného leteckého výcviku pri prechode na nový variant C525 bol dokumentom Operational Suitability Data pre Cessna 525 stanovené nasledovné rozdielnosti:

Differences training - Cessna 525 Citation

Rozdielnosti úrovne A - Level A differences predpokladá, že pilotovi bude poskytnutý rozdielový výcvik spočívajúci v obsluhe núdzových dverí. Pre tento účel postačuje preškolenie na statickom lietadle.

Preškolenia - rozdielový výcvik z CJ/CJ1 a CJ2 na M2, alebo CJ3+ a taktiež z M2 na CJ3+ nie sú v dokumente EASA OSD C525 uvedené. Rozdielnosti úrovne D - je potrebné aplikovať s ohľadom na nedávnu prax. 

S ohľadom na zistené rozdielnosti je spravidla potrebný v prípade obchodnej leteckej dopravy aj traťový výcviku - LIFUS. Jeho rozsah a počet traťových sektorov je spravidla vždy individuálny a je obsiahnutý v Prevádzkovej príručke, Časť D.

Multiple differences C525

V prípade, ak pilot lieta na viacerých variantách lietadla typu Cessna 525, musí absolvovať najmenej jeden kompletný differences training na prechod na druhý variant. V prípade prechodu na ďalšie varianty je potrebné rozsahom výcviku pokryť oblasti tak, aby boli dosiahnuté learning objectives

Platnosť differences trainingu 

Differences training, resp. preškolenie na iný variant Cessna 525 je platný 2 roky od posledného letu na tomto variante (FCL.710(b)).

Differences training Cessna 525