Entry-into service je podpora pri zavádzaní nového typu lietadla

Zavádzanie nového typu, alebo variantu lietadla do flotily leteckej spoločnosti predstavuje častokrát veľmi komplikovaný proces, ktorý musí byť premyslený a naplánovaný do posledného detailu.

Zo všeobecného hľadiska je do procesu entry-into service pri novom type lietadla zahrnuté prakticky každé jedno oddelenie v rámci spoločnosti, najmä však:

 • plánovanie letov
 • prevádzkové oddlenie a dokumentácia
 • oddelenie bezpečnosti
 • oddelenie sledovania zhody
 • pozemná prevádzka a obsluha lietadla
 • plánovanie údržby (riadenie zachovania letovej spôsobilosti)
 • výcvik a preskúšanie posádok
 • komerčné oddelenie

Z hľadiska našich služieb sa zameriavame na priamu podporu prevádzkovateľov Cessna 525 Bombardier CRJ v oblasti výcviku a preskúšania pilotov.

Tento prevádzkový proces služby entry-into service pozostáva z nasledovných oblastí

Následne je stanovený plán výcviku personálu,  najmä však:

 • typový výcvik personálu 
 • rozdielový výcvik na príslušný variant 
 • preskúšanie na simulátore (skill test a OPC)
 • base training
 • traťový výcvik a traťové preskúšanie
 • výcvik inštruktorov TRI  a examinátorov TRE 

Podĺa očakávaného typu prevádzky zabezpečujeme aj dodatočné výcviky pre špeciálne prevádzkové povolenia, ako napríklad:

 • priblíženia CATII, CATIII
 • Low visibility take-off
 • Head-Up Dispay (HGS)
 • short runway operations
 • steep approach
 • RVSM
 • PBN
 • prevádzka v rámci NCC a iné

Samozréjmosťou pri entry-into-service je prevádzková podpora potrebná pre modifikáciu dokumentov a vnútrofiremných postupov.