Táto služba môže byť zaujímavá najmä pre letecké školy v prípade, ak hľadáte freelance inštruktora TRI C525, ktorý môže poskytovať výcvik TRI C525

Schéma výcviku TRI Cessna 525 ✅

Výcvik type rating instructor - TRI Cessna 525 Citation pozostáva podľa FCL.910.TRI z nasledovných oblastí:

 • Časť 1: Teaching and learning - 25 hodín teoretickej výučby 
 • Časť 2: Technický výcvik - 10 hodín - výcvik sa väčšinou realizuje súčasne s Časťou 3
 • Časť 3: Letový výcvik - 5 hodín v simulátore, alebo v lietadle Cessna 525 Citation
 • rozšírenie TRI C525 pre MPO - 3 hodiny na simulátore (výcvik MCCI)

Po absolvovaní výcviku TRI C525 je potrebné absolvovať hodnotenie spôsobilosti TRI s examinátorom TRE C525. Ak je preskúšanie realizované na simulátore, jeho dĺžka je minimálne 3 hodiny. Ak je realizované na lietadle typu Cessna 525, dĺžka preskúšania je individuálna.

Výcvik TRI C525 môže robiť len starší TRI ⚠️

Výcvik inštruktor TRI pre C525 môže podľa FCL.905.TRI(b) realizovať inštruktor s praxou aspoň 50 hodín výcviku ako TRI, alebo SFI.

Cessna 525 TRI ✅ Type rating instructor

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora - type rating instructor - TRI typ lietadla Cessna 525 Citation a jeho varianty poskytuje examinátor TRE pre typ Cessna 525.

Podmienky pre TRI C525 ✅

Základnou podmienkou pre získanie type rating instructor - TRI Cessna 525 je, aby bol pilot držiteľom leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A), alebo obchodný pilot - CPL(A) s platnou typovkou na Cessna 525 a platným rozdielovým kurzom pre príslušný variant Cessna 525.

✅ Type rating instructor - TRI pre Cessna 525 musí spĺňať minimálne podmienky stanovené v FCL.915.TRI(c):

 • 500 letových hodín na letúnoch
 • 30 hodín vo funkcií veliteľ lietadla na type Cessna 525, alebo
 • je, alebo bol letový inštruktor FI(A) na viacmotorové lietadlá pre lety podľa IFR.

✅ Ďalej musí za posledných 12 mesiacov nalietať:

 • 30 traťových úsekov vrátane vzletov a pristátí
 • maximálne 15 môže byť na simulátore Cessna 525 Citation.

✅ Pre oprávnenia TRI Cessna 525 pre viacpilotnú prevádzku, musí podľa FCL.905.TRI(c)(1)(ii):

 • nalietať minimálne 500 letových hodín vo viacpilotnej prevádzke
 • absolvovať kurz MCCI(A) podľa FCL.930.MCCI, alebo
 • splniť požiadavku FCL.905.TRI(c)(1)(i)  je, alebo v minulosti bol type rating instructor - TRI pre viacpilotné lietadlá.

Oprávnenia ⭐ TRI Cessna 525 ⭐ sú široké

Type Rating InstructorTRI C525 disponuje oprávneniami definovanými v FCL.905.TRI. Oprávenia TRI C525 je nutné posudzovať podľa toho, akým spôsobom bol poskytnutý letecký výcvik a nasledovné hodnotenie spôsobilosti TRI C525. Vo všeobecnosti poskytuje TRI C525 letecký výcvik na vydanie, alebo obnovu typovky Cessna 525.

 Restricted TRI ➡️ Unrestricted TRI C525

Ak prebehlo hodnotenie spôsobilosti inštruktora - TRI Cessna 525 v simulátore, aj oprávnenia pre výcvik sú obmedzené podľa FCL.910.TRI len pre výcvik na simulátore. Jedná sa potom o osvedčenie TRI-restricted C525. V tomto prípade sa jedná o ekvovalent oprávnení SFI C525. Ak naviac inštruktor disponuje oprávnením podľa FCL.910.TRI(c)(2), môže poskytovať výcvik pre vydanie MPL(A) na type Cessna 525

V prípade záujmu o zrušenie obmedzení TRI-restricted je potrebné absolvovať hodnotenie spôsobilosti inštruktora TRI priamo na lietadle Cessna 525 Citation s examinátorom TRE C525. Osvedčenie TRI unrestricted v tom prípade umožňuje držiteľovi poskytovať letecký výcvik priamo na lietadle. Zrušené obmedzenie TRI-unrestricted je však potrebné len pre potrebu poskytovania napríklad typového výcviku priamo na lietadle. Ostatné letové výcviky - napríklad traťový výcvik, alebo výcvik v pristávaní je možné poskytovať aj s obmedzenými oprávneniami TRI C525.

✅ Aj napriek obmedzeným oprávneniam TRI-restricted C525, môžu byť ďalej obmedzené oprávnenia TRI rozšírené na poskytovanie leteckého výcviku pre:

 • LIFUS, traťový výcvik - TRI-Restricted C525 /LIFUS
 • Landing Training, výcvik v pristávaní - TRI-Restricted C525 /LT

Zápis TRI C525 v leteckom preukaze

Letecký preukaz obsahuje podľa GM1 FCL.910.TRI v prípade tzv. restricted TRI Cessna 525 nasledovné informácie:

 • letecký výcvik obmedzený len na FSTD: ‘TRI/r’ (r=restricted);
 • letecký výcvik pre LIFUS: TRI/r LIFUS (LIFUS = Line Flying under Supervision)
 • letecký výcvik pre base training: TRI/r LT (LT = landing training) 

EASA type rating instructor and examiner Roadmapy (c) Milan MazanovskýStiahnúť PDF