Operational suitability data určuje rozdiely ✅

Bombardier CRJ series Operational Suitability Data na základe Nariadenie 748/2012 posudzuje prevádzkovú použiteľnosť variantov typu Bombardier CL65

Bombardier CRJ series Operational Suitability Data určuje rozdiel naprieč variantmi lietadla Bombardier CRJ series. Dokument tiež určuje oblasti výcviku, ktorý vyžadujú zvláštny zreteľ - tzv. Training areas of special emphasis.