Služba je určená pre vás v prípade, ak hľadáte inštruktora TRI CL65 pre poskytnutie differences training na iný variant Bombardier CRJ. Inými slovami - ak máte už typovku na Bombardier CL65 a chcete lietať na inom variante.

Differences training Bombardier CRJ

Zápis typovkej kvalifikácie pre všetky varianty typu Bombardier CL65, alebo tiež Bombardier CRJ je v rámci EASA unifikovaný jednotnou kvalifikáciou – CL65.

EASA typeratings and endorsment list zahŕňa nasledovné varianty reginálnych dopravných lietadiel v rámci zápisu CL65:

 • Bombardier CL65 – CRJ100/200
 • Bombardier CL65 700/900
 • Bombardier CL65 CRJ 1000

Súčasťou kvalifikácie CL65 sú aj ďalšie varianty business jetového prevedenia Bombardier CL65:

 • Challenger 850
 • Challenger 870
 • Challenger 890

 

Jednotný zápis typovky CL65 v preukaze spôsobilosti však neznamená, že môže jej držiteľ lietať na všetkých uvedených variantoch. Pri prechode na iný variant je potrebné abslvovať tzv. rozdielový výcvik. Jeho dĺžka a obsah sa líši v závislosti od rozdielov uvedených v EASA Operational suitability data CRJ Series.

Na ktorom CRJ môžem lietať... ✅

Po absolvovaní výcviku v leteckej škole je nutné absolvovať praktické preskúšanie s typovým examinátorom TRE CL65, alebo SFE CL65. V závislosti od toho, na ktorom variante bolo zrealizované preskúšanie s examinátorom CL65, sú platné aj oprávnenia pre konkrétny variant Bombardier CL65. Pre lietanie na inom variante Bombardier CL65 je potrebný differences training podľa rozsahu rozdielností medzi variantami.  Prechody medzi komplexnejšími variantami v niektorých prípadoch vyžadujú aj čiastočné praktické preskúšanie.

Bombardier CL65 - CRJ - variants

Rozsah preškolenia na ďalší variant CRJ

Preškolenie na iný variant modelu Bombardier CRJ závisí od rozdielov medzi jednotlivými variantami a prechode medzi nimi. EASA definuje differences training a familiarization training pre jednotlivé varianty Bombardier CRJuvedené   EASA typeratings endorsment list.

Master differences level

Pokiaľ EASA Operational suitability data neuvádza iné požiadavky na preškolenie, potom platí, že:

 • varianty CL65 v rovnakej bunke  - familiarization training
 • varianty CL65 v inej bunke - differences training

CL65 Differences training ✅ 

Differences training požaduje nadoubdnutie dodatočných skúseností. Znamená to, že je potrebný dodatočný praktický letecký výcvik. Ten musí byť poskytnutý buď v letovom simulátore konkrétneho variantu Bombardier CRJ, alebo absolvovaním traťového výcviku LIFUS, alebo kombináciou oboch foriem výcviku. Tento typ výcviku sa týka v prípade prechodu medzi významne rozličnými variantami – napríklad zo CRJ 200 na CRJ 900

CL65 Familiarization training ✅

Familiarization training predstavuje dodatočné získanie teoretických vedomostí bez potreby absolvovať letecký výcvik.Tento výcvik je väčšinou realizovaný samoštúdiom a týka sa rozdielov, ktoré boli definované ako Level A, alebo Level B differences. Týka sa väčšinou prechodu medzi menej rozdielnymi variantami – napríklad prechod z CRJ700 na CRJ900.

Rozdielnosti medzi variantami CL65

Operational Suitability Data pre CRJ definuje nasledovný tzv. Master Differences Requirements – teda zoznam rozdielov medzi jednotlivými variantami. Tie sú zosumarizované v oblastiach, ktoré vyžadujú differences training, alebo familiarization training.
Rozdielnosti úrovne A - Level A differences predpokladá, že bude poskytnuý v prípade menších rozdielov. Tými sú v tomto prípade prechod z CRJ 900 na CRJ 700, kedy sa jedná prakticky o identické lietadlo s rozdielmi v hmotnosti a rozmeroch.

Prechod medzi variantami z CRJ100 / CRJ200 na CRJ1000 je v prípade EASA OSD CRJ definované ako Level C, resp. Level D differences. V tom prípade je potrebné absolvovať dodatočný výcvik a preskúšanie s typovým examinátorom TRE v nasledovných oblastiach:

 • rolovanie, vzlet a pristátie
 • porucha motoru pri rýchlosti V1
 • Priblíženie a pristátie bez vztlakových klapiek a slotov
 • Porucha na smerovom kormidle

V prípade, ak je konkrétny variant vybavený tzv. NAV-to-Nav transfer funkciou, je potrebné absolvovať dodatočný výcvik a preskúšanie s examinátorom v rozsahu Level C.

EASA OSD CRJ definuje aj tzv. Training Areas of Special Emphasis, ktoré sú pre differences training nasledovné:

 • Pre-flight walk around (landing gear, door configuration, APU location, wings)
 • Pitch during climb out and approach
 • Engine failure during take-off
 • ECS, APU and power management (FADEC)
 • Approach to stall and recovery
 • No Slat / No Flap & Slat / No Flap approaches
 • Landing flare

S ohľadom na zistené rozdielnosti väčšinou v obchodnej leteckej dopravy nutné absolvovať traťový výcvik - LIFUS. Jeho rozsah a počet traťových sektorov je spravidla vždy individuálny a je obsiahnutý v Prevádzkovej príručke, Časť D. 

Differences training z CRJ100 na CRJ1000

Differences training CRJ 100 to CRJ 1000

Differences training CRJ700 na CRJ900

Differences training CRJ 700 to CRJ 900

Platnosť differences training CRJ

Differences training, resp. preškolenie na iný variant Bombardier CL65 je platné 2 roky od posledného letu na konkrétnom variante CRJ (FCL.710(b)). V prípade, ak ste na danom variante nelietali dlhšie ako 2 roky, je potrebný dodatočný výcvik.