Low visibility take-off

O vzlete pri nízkej dohľadnosti, alebo low visibility take-off hovoríme v prípade, ak dráhová dohľadnosť - tzv. runway visual range poklesne pod 400m. Požiadavky na prevádzku počas nízkej dohľadnosti sú uvedené v AMC1 SPA.LVO.100. Kvalifikácia pilotov pre vykonávanie vzletu za nízkej dohľadnosti uvedená v SPA.LVO.120 a AMC1 SPA.LVO.120.

Letecký výcvik sa vo äčšine prípadov netýka druhého pilota, alebo copilota, kedže vzlet LVTO môže vykonať len kapitán.