Táto služba môže byť pre vás zaujímavá v prípade, ak chcete získať TRI C525 a ste už držiteľom type rating instructor TRI na iný typ lietadla.

Získanie TRI C525 pre držiteľa TRI

Osobitné postupy uvádza Part-FCL pre záujemcov o získanie osvedčenia typový inštruktorTRI C525 pre pilotov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia TRI, alebo SFI pre iný typ lietadla. Jedná sa o jednoduchšie získanie inštruktorského TRI osvedčenia metódou a prístupom na základe predchádzajúcich skúseností - tzv. competency-based. Ustanovenie FCL.910.TRI(b)(2) umožňuje leteckej škole zosumarizovať Vaše predchádzajúce skúsenosti. Na základe GM1 FCL.910.TRI(a)(2) letecká škola podľa Vašich skúseností a na základe konceptu competency-based pripraví letecký výcvik TRI C525 presne na mieru. Cieľom je absolvovať relevantnú časť výcviku TRI tak, aby boli dosiahnuté ciele výcviku TRI C525, tzv. TRI learning objectives.

Požiadavky pre rozšírenie TRI na C525

Podobne ako pri iných výcvikoch inštruktora TRI, aj pri TRI C525 je základnou požiadavkou, aby bol pilot držiteľom leteckého preukazu spôsobilosti dopravný pilot ATPL(A), alebo obchodný pilot CPL(A) s platnou typovkou na Cessna 525 a výcvikom na niektorý z variantov C525.

Žiadateľ o rozšírenie TRI pre TRI C525 ďalej musí ✅:

 • byť držiteľom TRI na iný typ lietadla
 • nalietať minimálne 15 traťových úsekov na type Cessna 525 za posledný rok
 • spĺňať podmienky pre získanie TRI(SPA) podľaFCL.915.TRI(c):
  • 500 letových hodín na letúnoch
  • 30 hodín vo funkcií veliteľ lietadla na type Cessna 525, alebo
  • je, alebo bol letový inštruktor FI(A) na viacmotorové lietadlá pre lety podľa IFR.

TRI C525 type extension ✅ obsah výcviku

Letecký výcvik TRI C525 type extension je vďaka competency-based metóde vždy prispôsobený konkrétnemu pilotovi. Vo všeobecnosti je možné povedať, že Časť 1 - t.j. Teaching and learning môže byť v plnej miere započítaná a nie je nutné ju absolvovať. Technický výcvik a Výcvik v simulátore je otázkou predchádzajúcich skúseností inštruktora TRI. Po absolvovaní výcviku je potrebné letecké preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti inštruktora TRI typovým examinátorom TRE C525.

Rozšírenie SFI C525 na TRI C525

V prípade rozšírenia SFI Cessna 525 je možné získať TRI Cessna 525 bez potreby absolvovať akýkoľvek letecký výcvik, alebo letové preskúšanie. Držiteľovi SFI C525 bude automaticky vydaný TRI C525 obmedzený pre výcviky v simulátore v prípade, ak absolvuje minimálne 15 traťových úsekov na type Cessna 525 za 12 mesiacov.

Dodatočný letecký výcvik, alebo letové preskúšanie s TRE C525 je nutné v prípade, ak by sa oprávnenia TRI C525 rozširovali 

 • oprávnenie LIFUS (dodatočný letecký výcvik)
 • oprávnenie pre Base training (dodatočný letecký výcvik)
 • zrušenie obmedzenie TRI C525 (dodatočné preskúšanie TRE C525)

Oprávnenia TRI C525

V prípde TRI C525 type extension je získaná kvalifikácia rovnaká, ako v prípade ab-initio TRI C525. Oprávnenia inštruktora, ktorý TRI C525 získal competency-based metódou rozšírenia oprávnení súčasného TRI sú teda rovnaké. 

EASA type rating instructor and examiner Roadmapy (c) Milan MazanovskýStiahnúť PDF