Táto služba môže byť zaujímavá najmä pre letecké školy v prípade, ak hľadáte freelance inštruktora SFI Boeing 737, ktorý môže poskytovať výcvik SFI B737

Rozsah výcviku SFI Boeing 737 300-900 ✅

Kurz pre získanie synthetic flight instructor - SFI pre Boeing 737 je podľa FCL.930.SFI zložený z časti výcvikového programu TRI Boeing 737. Oklieštený kurz TRI B737 je teda kurzom SFI B737. Po absolvovaní predpísaného kurzu je potrebné absolvovanie praktického preskúšania, ktoré je realizované v simulátore. Jedná sa o hodnotenie spôsobilosti inštruktora SFI realizované examinátorom TRE B737, alebo SFE B737 s praxou TRE dlhšou ako 3 roky. Minimálny čas preskúšania - hodnotenia spôsobilosti SFI je 3 hodiny.

Kurz SFI poskytuje ⚠️ starší inštruktor 

Letovú časť kurzu SFI Boeing 737 môže podľa podľa FCL.905.TRI(b) realizovať len inštruktor SFI B737, alebo TRI B737 s praxou inštruktora SFI/TRI dlhšou ako 50 hodín.

Požiadavky ✅ na získanie SFI B737

Budúci držiteľ SFI B737, alebo žiadateľ o rozšírenie SFIBoeing 737 musí na absolvovať FSTD časť typového výcvikového kurzu Boeing 737, alebo byť držiteľom typovky Boeing 737. Žiadateľ tiež musí byť, alebo v minulosti bol držiteľom leteckého preukazu - dopravný pilot – ATPL(A), alebo obchodný pilot – CPL(A).

Synthetic Flight Instructor - SFI CL65 musí mať podľa FCL.915.SFI(c)(1) nalietaných na viacpilotných lietadlách aspoň 1500 letových hodín.

Súčasne za posledných 12 mesiacov musel absolvovať minimálne:

  • 3 traťové úseky ako pilot na niektorom variante Boeingu 737, alebo
  • 2 traťové úseky na simulátore v dĺžke minimálne 2 hodiny medzi 2 letiskami vrátane briefingude-briefingu 

Oprávnenia SFI B737 ✅

Oprávnenia plynúce z osvedčenia Synthetic flight instructor - SFI B737 sú upravené v FCL.905.SFI.  SFI B737 môže poskytovať letecký výcvik na vydanie, alebo obnovu typovky  pre varianty zahrnuté v typovej kvalifikácií B 737 300-900. Dodatočne, ak sú splnené požiadavky FCL.905.SFI(c)(3), môže  SFI CL65 poskytovať aj výcvikový kurz pre získanie MPL(A) na type Boeing 737. Nevyhnutnou podmienkou je aj absolvovanie rozdielového výcviku pre konkrétny variant Boeingu 737. Teda pre Boeing 737 ClassicBoeing 737 NG, alebo Boeing 737 MAX.

EASA type rating instructor and examiner Roadmapy (c) Milan MazanovskýStiahnúť PDF