Base training sú okruhy s dopravným lietadlom

Landing training, alebo base training - jedná sa o to isté. Sú to okruhy s dopravným lietadlom po ukončení typového výcviku na konkrétne dopravné lietadlo. Base training je potrebný v prípade, ak výcvik na lietadle, ktorý je súčasťou typového výcviku nepresiahol viac ako 2 hodiny.

Obsah base trainingu je uvedený v AMC2 ORA.ATO.125 nasledovne:

  • minimálne 6 pristátí, alebo
  • 4 pristátia ak má pilot nalietaných 500 letových hodín
  • minimálne 1 plné pristátie (full stop)
  • jeden prelet s pracujúcimi motormi (go-around)

Base training môže poskytovať len inštruktor s príslušnými oprávneniami. Znamená to buď:

  • TRI unrestricted, alebo
  • TRI restricted landing training - FCL.910.TRI(a)(2)