Ak hľadáte freelance TRI CL65, táto služba je presne pre vás! Služba je určená pre vás aj v prípade, ak hľadáte inštruktora TRI pre zrealizovanie typového výcviku.

Typovka na Bombardier CRJ

Letecký výcvik na získanie, alebo aj obnovenie platnosti typovej kvalifikácie Bombardier CRJ je definovaný vo všeobecnosti Nariadením 1178/2011, Časť FCL. Typový výcvik je ďalej bližšie špecifikovaný v dokumente EASA Operational Suitability Data pre typ CRJ Series. Ten bližšie určuje trvanie výcviku potrebného pre získanie typovky CL65.

V závislosti od variantu lietadla CL65 použitého pre výcvik spolupracujeme s EASA leteckou školou na poskytnutí typového výcviku podľa štandardov EASA.

Nasledovné varianty Bombardier CL65 sú obsiahnuté v jednotnom zápise do leteckého preukazu:

Common EASA typerating CL65

Dĺžka výcviku Bombardier CRJ

Trvanie leteckého výcviku Bombardier CL65 závisí od typu variantu, ktorý je použitý pre letecký výcvik. Vo všeobecnosti je dĺžka výcviku Bombardier CRJ nasledovná:

 • System trainer: 12 hodín
 • FSTD2: 15 hodín
 • FFS LEVELD: 32 hodín

Nasledovný rozsah výcviku je príklad pre typový výcvik Bombardier CRJ1000

Bombardier CRJ1000 - initial typerating

Špecifické oblasti výcviku

EASA Operational suitability data vymedzuje nasledovné oblasti výcviku, na ktoré sa treba prioritne zamerať počas typového leteckého výcviku:

Integrácia systémov

 • Primary Flight Displays (PFDs) a Multifunction Displays (MFDs)
 • Flight Control Panel (FCP)
 • Flight Mode Annunciator (FMA)
 • Full Authority Digital Engine Control (FADEC)
 • Engine Indication and Crew Alerting System (EICAS)
 • Flight Management System (FMS) (an expanded training footprint should be considered for pilots without previous FMS experience)
 • Coupled and non-coupled V-Nav

Flight Training (FFS) - letový simulátor

 • Aileron PCU Runaway
 • Dual Hydraulic System Malfunctions (System 3 and 2 or 1)
 • Air Driven Generator (ADG)
 • Deployment Dutch Roll (with and without both yaw dampers operative) - High Altitude / Slow Speed 10,000 feet / Landing Configuration
 • ILS Approach on Standby Instruments
 • Landing with Ground Lift Dumpers (GLD) not deployed
 • Take-off and Landing rotation / de-rotation
 • Aircraft performance in low energy go-around situations
 • Circling approach and manoeuvring at night
 • Flight control system (modes of operation, control-by-wire rudder system)

Zvláštne udalosti počas letu

 • recovery from unusual attitudes;
 • handling qualities and procedures during recovery from an upset condition 
 • high altitude high and slow speed buffet margins and flight characteristics;
 • Controlled Flight Into Terrain (CFIT), TCAS, EGPWS);
 • wind shear and predictive wind shear escape manoeuvres;
 • operation of aircraft in icing environments including super cooled liquid droplet (SLD) events (depending on FFS software);
 • manual flight with minimum use of automation (e.g. raw data, without FD).

Bombardier CRJ - Instructor