Ak hľadáte freelance SFI Boeing 737, táto služba je presne pre vás! Služba je určená pre vás aj v prípade, ak hľadáte inštruktora TRI pre zrealizovanie typového výcviku.

Typovka na Boeing 737

V závislosti od variantu lietadla Boeing 737 použitého vo výcvikovom kurze, spolupracujeme s leteckou školou na poskytnutí typového výcviku podľa štandardov EASA.Najčastejšie sa typový výcvik Boeing 737 poskytuje na variante Boeing 737NG, prípadne na staršej. generácií - Boeing 737 Classic.

Jednotný zápis EASA typeratings endorsment list uvádza, že jednotný zápis typovej kvalifikácie B737 300-900 zahŕňa nasledovné varianty typu Boeing 737:

Common EASA typerating Boeing 737

Dĺžka výcviku Boeing 737

Trvanie leteckého výcviku Boeing. 737 závisí od typu variantu, ktorý je použitý pre letecký výcvik ako aj od komplexnosti prevádzky. Vo všeobecnosti je dĺžka výcviku Boeing 737 nasledovná:

 • System trainer: 12 hodín
 • FFS LEVEL C: 32 hodín

Obsah typového výcviku B737 300-900

Letový výcvik je nutné absolvovať v simulátore s minimálnou kvalifikačnou triedou Level C. Následne po absolvovaní simulátorovej časti výcviku a praktickom preskúšaní s TRE B737 SFE B737 je absolvovaný tzv. base training B737.

Špeciálny dôraz je kladený na nasledovný obsah simulátorovej časti výcviku:

 • automatické pristátia
 • EDFCS
 • HUD
 • Stabilizer trim
 • Runaway stabilizer
 • Multiple flight deck alerts during non-normal conditions
 • Unreliable airspeed
 • nosewheel steering (left seat)
 • manual landing gear extension (right seat)

TRE Boeing 737