Táto služba môže byť zaujímavá najmä pre letecké školy v prípade, ak hľadáte freelance inštruktora TRI Boeing 737 series, ktorý môže poskytovať výcvik TRI B737 300-900 series

Schéma výcviku TRI Boeing 737 ✅

Osvedčenie Type rating instructor – TRI Boeing 737 300-900 podlieha podmienkam definovaných v FCL.930.TRI(a). Tzv. ab-initio letecký výcvik pozostáva z nasledovných troch častí:

  • Časť 1: Teaching and learning - 25 hodín teoretickej výučby 
  • Časť 2: Technický výcvik - 10 hodín – spojená s Časťou 3
  • Časť 3: Výcvik FSTD - 10 hodín v simulátore Boeing 737

Po absolvovaní predpísaných Častí a fáz výcviku TRI B737 je potrebné podstúpiť praktické preskúšanie. V tomto prípade hovoríme o tzv. hodnotení spôsobilosti inštruktora TRI. Toto preskúšanie je realizované skúseným typovým examinátorom TRE pre Boeing 737 300-900 s praxou examinátora TRE dlhšou ako 3 roky. Hodnotenie spôsobilosti prebieha v letovom simulátore, ktorý predstavuje variant Boeingu 737 a musí trvať minimálne 3 hodiny. Pre potreby výcviku a hodnotenia spôsobilosti je najčastejšie používaný variant Boeing 737 Classic (Boeing 737 300-500), alebo Boeing 737 NG (Boeing 737 600-900).

Budúceho TRI B737 môže cvičiť skúsený TRI ⚠️

Výcvik v simulátore pre získanie osvedčenia typový inštruktor TRI B737 je podľa FCL.905.TRI(b) oprávnený poskytovať len starší inštruktor so skúsenosťami minimálne 50 hodín výcviku vo funkcií TRI, alebo SFI.

Požiadavky na získanie TRI Boeing 737 ✅

Nutnosťou v prípade výcviku inštruktora TRI B737 je, byť držiteľom leteckého preukazu dopravný pilot ATPL(A). Súčasne je potrebné, aby bol pilot držiteľom platnej typovej kvalifikácie na niektorý z variantov Boeingu 737. Ak budú oprávnenia inštruktora TRI obmedzené na vykonávanie oprávnení na simulátore, je postačujúce, aby bol žiadateľ držiteľom preukazu pilota obchodný pilot – CPL(A). V tomto prípade hovoríme o oprávneniach TRI B737 FFS only, ktoré sú rovnaké ako oprávnenia SFI B737.

 Pre získanie osvedčenia Type rating instructor - TRI na Boeing 737 je potrebné mať nalietadných minimálne 1500 hodín na viacpilotných letúnoch. Inými slovami je potrebné splniť požiadavky FCL.915.TRI(b)(1).

✅ Ďalej je potrebné podľa FCL.915.TRI(b)(2) mať za posledných 12 mesiacov nalietaných:

  • 30 traťových úsekov vrátane vzletov a pristátí na niektorom z variantov Boeingu 737, pričom
  • maximálne 15 môže byť na simulátore Boeing 737

Oprávnenie ⭐ TRI Boeing 737 ⭐ 

Ak sa stanete držiteľom osvedčenia Type Rating Instructor - TRI B737, vaše oprávnenia sú definované v FCL.905.TRI. Keďže v dnešnej dobe sú k dispozícií letové simulátory pre všetky tri, súčasne používané generácie Boeingu 737 - teda Boeing 737 ClassicBoeing 737 NG aj Boeing 737 MAX, väčšinou. sa neuplatňuje tzv. TRI Unrestricted. Dôvodom je skutočnosť, že letecké a typové výcviky je moźné realizovať v simulátore a nie je potrebné ich cvičiť na lietadle. Dôležité je poznamenať, že traťový výcvik LIFUS base training nie sú v tomto prípade považované za letový výcvik, na poskytovanie ktorého je potrebné unrestricted TRI. Oba výcviky - teda LIFUS aj base training je možné realizovať s obmedzenými oprávneniami inštruktora.

Preto väčšina držiteľov osvedčenia TRI B737 majú osvedčenie inštruktora obmedzené - tzv. TRI restricted.

Obmedzenie TRI je bližšie regulované ustanovením FCL.910.TRI pre výcvik na simulátore. Týmto spôsobom sú získané oprávnenia TRI B737 rovnaké, ako oprávnenia SFI B737. Pre poskytovanie spomínaných výcvikov ako LIFUS, alebo base training, je potrebné rozšíriť obmedzené oprávnenia TRI B737:

  • LIFUS, traťový výcvik - TRI-Restricted B737 /LIFUS
  • Landing Training, výcvik v pristávaní - TRI-Restricted B737 /LT

Na rozšírenie oprávnení TRI B737 o oprávnenie LIFUS, alebo landing training je nutné absolvovať dodatočný výcvik v simulátore. Inštruktor so skúsenosťami podľa FCL.910.TRI(c)(2) má oprávnenia na poskytovanie výcviku MPL(A) na type Boeing 737

Obmedzené TRI B737 - restricted TRI

V prípade, ak sa hodnotenie spôsobilosti TRI B737 realizuje na simulátore (čo je väčšina inštruktorských preskúšaní), sú oprávnenia obmedzené - teda TRI B737 restricted. V závislosti od oprávnení a obmedzení sa podľa GM1 FCL.910.TRI zapisujú do leteckého preukazu nasledovné obmedzenia TRI B737:

  • letecký výcvikobmedzený len na FSTD: ‘TRI/r’ (r=restricted);
  • letecký výcvik pre LIFUS: TRI/r LIFUS (LIFUS = Line Flying under Supervision)
  • letecký výcvik pre base training: TRI/r LT (LT = landing training) 

EASA type rating instructor and examiner