Služba je určená pre prevádzkovateľov a letecké spoločnosti operujúce lietadlo Bombardier CRJ series. LIFUS môže zaujímať aj letecké spoločnosti hľadajúce freelance line training instructorov.

Bombardier CRJ LIFUS

Traťový výcvik, Line training, alebo Line Flying Under Supervision je letecký výcvik požadovaný predpismi vo viacerých prípadoch. Traťový výcvik môže poskytovať len kvalifikovaný typový inštruktor s oprávnením na Bombardier CRJ TRI CL65 s oprávnením LIFUS. V nadväznosti na traťový výcvik je vo väčšine prípadov nutné absolvovať Line check – teda traťové preskúšanie na príslušnom variante Bombardier CRJ.

S Line training pre Bombardier CL65 Vám radi pomôžeme najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • po typovke pre Bombardier CL65
 • preškolenie na iný variant lietadla (napríklad z CRJ200 na CRJ900)
 • zavádzanie nového variantu Bombardier CL65 do flotily
 • súčasť tzv. Operator Conversion Course 
 • pri tzv. Commander upgrade course na niektorý z variantov CL65
 • pri zmene prevádzkovateľa toho istého typu lietadla
 • prevádzková zmena (HUD, CATII a iné)

LIFUS - komerčná prevádzka Bombardier CRJ

Požiadavky na počet traťových úsekov line traininginu v rámci komerčnej obchodnej prevádzky, stanovuje Nariadenie 965/2012. V prípade, ak došlo k prevádzkovej zmene, alebo zmene prevádzkovaných tratí u prevádzkovateľa lietadla, je nutné, aby prevádzkovateľ prehodnotil dodatočné poskytnutie traťového výcviku so zameraním na konkrétny typ prevádzky. Takáto – pre traťový výcvik podstatná zmena môže byť napríklad:

 • prevádzka na krátkych dráhach
 • prevádzka v zimnom období
 • prevádzka počas zníženej dohľadnosti
 • používanie HUD, a iné

Nasledujúci počet traťových úsekov je požadovaný ORO.FC.220 pre „bežnú“ komerčnú prevádzku.

Funkcia

Dĺžka výcviku

Referencia

Commander course 
(ten istý typ)

10 traťových úsekov

ORO.FC.205(4)(i) 
GM1 ORO.FC.220(d)(c)(1)(ii)(B)

Commander course 
nový typ lietadla

20 traťových úsekov

GM1 ORO.FC.220(d)(c)(1))(ii)(A)

Co-pilot 
prvý OCC

40 traťových sektorov,
alebo 100 hodín

GM1 ORO.FC.220(d)(c)(1)(A)

Prechod na iný variant

Individuálne

 

Nižšie uvedený je počet sektorov traťového výcviku pri prechode z niektorých variantov typu Bombardier CL65:

LIFUS Bombardier CL65 - CRJ Supervised operational experience

SOE - nekomerčná prevádzka Bombardier CRJ

Legislatívne požiadavky pre absolvovanie traťového výcviku pamätajú aj na nekomerčnú prevádzku a prevádzkovateľov, ktorí nevyžadujú absolvovanie line flying under supervision. V tom prípade EASA Operational suitability data CRJ vyžaduje tzv. Supervised Operational Experience, ktorá má byť ekvivalentná traťovému výcvikuv komerčnej prevádzke.

TRI musí mať kvalifikáciu CL65 LIFUS

Inštruktor poskytujúci traťový výcvik na Bombardier CL65 musí byť najmä kvalifikovaný ako veliaci pilot na typ Bombardier CL65 s platnou typovou kvalifikáciou CL65 a rozdielovým výcvikom pre príslušný variant lietadla.

Z pohľadu osvedčenia inštruktora musí byť držiteľom TRI pre typ CL65. Osvedčenie TRI CL65 musí byť buď tzv. „unrestricted“ – teda bez obmedzení, alebo môže byť obmedzené – tzv. TRI CL65 restricted s oprávneniami LIFUS. Znamená to oprávnenie TRI CL65 podľa FCL.910.TRI(a)(1)

LIFUS Bombardier CRJ