Base training je pre vás, ak ste letecká škola, alebo letecká spoločnosť prevádzkujúca typ Cessna 525. Ak z času na čas potrebujete urobiť base training s čerstvým absolventom typovky, je to presne to, čo hľadáte.

Base training na Cessna 525 sú okruhy

Výcvik v pristávaní, alebo base training je súčasťou typovky na typ lietadla Cessna 525. Ak sa letový výcvik pre získanie typovky Cessna Citation realizuje na simulátore, je base training realizovaný až po absolvovaní simulátorovej časti a po preskúšaní s TRE Cessna 525. Podľa GM1 ORA.ATO.125(f) musí byť letecký výcvik zrealizovaný tak, aby bola dodržaná letová obálka príslušného variantu Cessna 525. Tento letecký výcvik nie je potrebné realizovať vždy. Pokiaľ niektorá časť výcvikového kurzu pre získanie typovky Cessna 525 bola realizovaná priamo v lietadle a zahŕňa viac ako 2 hodiny, resp. 6 pristátí, nie je nutné base training realizovať ako samostatný výcvik.

Trvanie base training u na Cessna 525

Base training je možné započítať do celkového letového času typovky Cessna 525. Nesmie však trvať dlhšie ako 2 hodiny.

Base training pre varianty lietadla typu Cessna 525 Citation pozostáva minimálne zo 6 pristátí. V prípade, ak má pilot nalietaných viac ako 500 letových hodín na lietadlách podobnej veľkosti a výkonnosti, je možné znížiť minimálny počet pristátí na štyri. Úlohy pre Base training na type Cessna 525 sú definované v AMC2 ORA.ATO.125 nasledovne:

  • spolu 6, resp. 4 pristátí
  • minimálne 1 plné pristátie
  • jeden prielet s pracujúcimi motormi (go-around)

TRI Cessna 525 pre base training

Typový inštruktor pre vykonávanie Base training leteckého výcviku musí byť držiteľom osvedčenia TRI pre typ Cessna 525. Okrem toho musí byť držiteľom buď tzv. TRI C525 unrestricted, alebo osvedčenia TRI C525 s rozšírením oprávnení pre base trianing. Niekedy označované aj ako TRI C525 restricted landing training.

Base Training Cessna Citation