Táto služba môže byť pre vás zaujímavá v prípade, ak chcete získať TRI CL65 a ste už držiteľom type rating instructor TRI na iný typ lietadla.

Získanie TRI CL65 pre držiteľa TRI

Piloti, ktorí už sú držiteľmi osvedčenia typový inštruktor – TRI na iný typ lietadla, nemusia v prípade rozšírenia TRI na iný typ absolvovať celý rozsah výcviku TRI. Part-FCL uvádza špecifické podmienky pre rozšírenie oprávnení TRI, alebo SFI na iný typ. Na základe FCL.910.TRI(b)(2) môže letecká škola pristupovať k rozšíreniu oprávnení osvedčenia TRI na základe predchádzajúcich skúseností – tzv. competency-based a podľa GM1 FCL.910.TRI(a)(2) pripraviť letecký výcvikpripravený na mieru. Pre rozšírenie Vášho TRI alebo SFI na CL65 postačuje absolvovať skrátený výcvik, ktorým budú dosiahnuté ciele výcviku TRI CL65, resp. SFI CL65. V týchto prípadoch pristupujeme ku každému pilotovi individuálne a asistujeme leteckej škole pri zostavení individuálneho výcvikového programu. Letecký výcvikinštruktora TRI pre Bombardier CL65 následne realizujú naši inštruktori osvedčení na poskytovanie výcvikov type rating instructor - TRI.

Požiadavky pre rozšírenie TRI na Bombardier CL65

Základná podmienka pre získanie TRI CL65 je, aby bol pilot držiteľom leteckého preukazu spôsobilosti dopravný pilot ATPL(A) s platnou typovou kvalifikáciou na Bombardier CL65 a platným rozdielovým výcvikom na niektorý z variantov, ktorý reprezentujú typ Bombardier CL65. V prípade, ak sú oprávnenia TRI CL65 obmedzené na simulátor a nepredpokladá sa využívanie oprávnení TRI CL65 LIFUS TRI CL65 Landing training – teda reálny letový výcvik v lietadle, je možné aby bol žiadateľ držiteľom leteckého preukazu obchodný pilot – CPL(A).

Žiadateľ o rozšírenie TRI pre TRI CL65 okrem iného musí ✅:

  • byť držiteľom TRI na iný typ lietadla
  • nalietať minimálne 15 traťových úsekov na type CL65za posledný rok
  • spĺňať podmienky pre získanie TRI(MPA) podľaFCL.915.TRI(b):
    • 1500 letových hodín na viacpilotných letúnoch

TRI CL65 type extension ✅ rozsah výcviku

Rozšírenie TRI oprávnení na TRI CL65 je s použitím competency-based prístupu navrhnuté tak, aby boli splnené ciele výcviku.

Časť 1 výcvikového syllabu - teda Teaching and learning môže byť v plnej miere započítaná a nie je nutné ju opätovne absolvovať v žiadnom ďalšom inštruktorskom kurze. Rozsah Technického výcviku a Výcviku v simulátore je prispôsobený potrebám kandidáta a komplexnosti lietadla, resp. jeho predchádzajúcim skúsenostiam ako TRI. Po absolvovaní predpísaného teoretického a praktického leteckého výcviku TRI nasleduje hodnotenie spôsobilosti inštruktora TRI typovým examinátorom TRE CL65. Jedná sa o preskúšanie, ktorým sa hodnotia schopnosti budúceho TRI poskytovať letecký výcvik na type Bombardier CL65 a jeho variantoch.

Rozšírenie SFI CL65 na TRI CL65

Získanie TRI Bombardier CL65 je možné aj v prípade, ak je žiadateľ už držiteľom SFI CL65. A to dokonca bez nutnosti absolvovať výcvik, alebo preskúšanie. Pre rozšírenie SFI CL65 na TRI CL65 postačuje administratívnou žiadosťou osloviť príslušný úrad vydania preukazu o vydanie TRI po nalietaní aspoň 15 traťových úsekov v predchádzajúcich 12 mesiacoch na variante lietadla, ktorý reprezentuje typ Bombardier CL65. V prípade takéhoto rozšírenia SFI CL65 na TRI CL65 je získané TRI obmedzené na poskytovanie výcvikov v simulátore.

TRI CL65 je možné rozšíriť o dodatočné oprávnenia podľa FCL.910.TRI po absolvovaní potrebného výcviku, resp. preskúšania s TRE CL65:

  • oprávnenie LIFUS (dodatočný letecký výcvik v simulátore)
  • oprávnenie pre Base training (dodatočnýletecký výcvik v simulátore)
  • zrušenie obmedzenie TRI CL65 (dodatočné preskúšanie TRE CL65) – väčšinou sa neuplatňuje

Oprávnenia TRI CL65

Získaná kvalifikácia TRI CL65 spôsobom competency-based, teda formou type extension je oprávneniami identická, ako v prípade ab-initio TRI CL65.

EASA type rating instructor and examiner Roadmapy (c) Stiahnúť PDF