Táto služba môže byť pre vás zaujímavá v prípade, ak chcete získať TRI Boeing 737 a ste už držiteľom type rating instructor TRI na iný typ lietadla.

TRI Boeing 737 pre držiteľa TRI

Držiteľ TRI - typový inštruktor na iný typ lietadla môže. absolvovať výcvik TRI B737 tzv. competency-based metódou. Jedná sa o skrátený a špecificky upravený letecký výcvik navrhnutý a dozorovaný leteckou školou. Ku každému žiadateľovi preto pristupujeme individuálne. Leteckej škole poskytujeme poradenstvo pri kreovaní výcvikového programu šitého na mieru.  Výcvik  TRI pre Boeing 737 realizujú naši inštruktori kvalifikovaní na poskytovanie výcvikov type rating instructor - TRI.

Podmienky pre absolvovanie takéhoto competecny-based TRI výcviku sú stanovené v FCL.910.TRI(b)(2) a vyložené v GM1 FCL.910.TRI(a)(2). Podľa toho môže letecká škola brať do úvahy predchádzajúce skúsenosti žiadateľa o TRI B737 a navrhnúť tak špecifický rozsah výcviku priamo na mieru. Nie je v tom prípade nutné absolvovať celý výcvik TRI B737. Dostačujúce je absolvovanie výcviku, ktorý zabezpečí dosiahnutie štandardov požadovaných pre držiteľa TRI B737, resp. SFI B737.

Podmienky na rozšírenie TRI pre Boeing 737

Alfou a omegou pri výcviku TRI B737 je, byť držiteľom leteckého preukazu a príslušnej typovky B737. V tomto prípade je nutné vlastniť preukaz dopravný pilot ATPL(A) s platnou typovkou Boeing 737 300-900 a platným rozdielovým výcvikom pre konkrétny variant lietadla. Ak je TRI B737 obmedzené na výcvik v simulátore, postačuje byť držiteľom preukazu obchodný pilot – CPL(A).

Žiadateľ o rozšírenie TRI pre TRI B737 musí ✅:

  • byť držiteľom TRI na iný typ lietadla
  • nalietať minimálne 15 traťových úsekov na type Boeing 737 za posledný rok
  • spĺňať podmienky pre získanie TRI(MPA) podľaFCL.915.TRI(b):
    • 1500 letových hodín na viacpilotných letúnoch

TRI B737 type extension ✅ výcvik

Rozšírenie osvedčenia TRI competency-based metódou pre TRI B737 je nutné obsahovo prispôsobiť individuálnym potrebám žiadateľa. Základom pre tento typ výcviku je sylabus ab-initio výcviku typový inštruktor - TRI B737.

Kompletný ab-initio letecký výcvik pozostáva z nasledovných častí:

Časť 1 výcvikového programu TRI - teda Teaching and learning môže byť úplne kreditovaná z rozhodnutia leteckej školy.  Technický výcvik a Výcvik v simulátore je prispôsobený potrebám žiadateľa o TRI B737 berúc do úvahy predchádzajúce skúsenosti žiadateľa vo funkcií inštruktora na podobnom type lietadla. Zápisu do leteckého preukazu predchádza hodnotenie spôsobilosti inštruktora, ktoré poskytuje typový examinátor TRE B737 300-900. Toto letecké preskúšanie je realizované po absolvovaní leteckého výcviku.

Zmena SFI B737 na TRI B737

Získanie TRI Boeing 737 pre držiteľa SFI B737 je relatívne jednoduché v prípade, ak žiadateľ aktívne lieta na niekotrom z variantov Boeingu 737. Je tiež nutné uviesť, že oprávnenia SFI B737 a TRI B737 s obmedzením na simulátor (napr. FFS Only) sú úplne identícké. Napriek tomu je však niekedy potrebné disponovať oprávneniami TRI. V prípade nedávnej praxe je možné toto vydanie TRI pre držiteľa SFI realizovať administratívne - bez akéhokoľvek leteckého. výcviku. Je však potrebné, aby mal žiadateľ o TRI B737 nalietaných minimálne 15 traťových úsekov za posledných 12 mesiacoch na niekotrom z variantov Boeingu 737.

TRI B737 je možné rozšíriť o ďalšie oprávnenia TRI - a to podľa FCL.910.TRI nasledovne:

  • oprávnenie LIFUS (dodatočný letecký výcvik v simulátore)
  • oprávnenie pre Base training (dodatočnýletecký výcvik v simulátore)
  • zrušenie obmedzenie TRI CL65 (dodatočné preskúšanie TRE B737) – väčšinou sa neuplatňuje

Oprávnenia TRI B737 sú rovnaké ako ab-initio

Inštruktorské osvedčenie TRI Boeing 737, ktoré bolo získané metódou competency-based má rovnaké oprávnenia, ako v prípade, ak by sa osvedčenie získalo kompletným výcvikom - teda ab-initio TRI B737 training.

EASA type rating instructor and examiner Roadmapy (c) 2021Stiahnúť PDF