Operational suitability data určuje rozdiely medzi Cessnami 525 ✅

Cessna 525 Citation series Operational Suitability Data na základe Nariadenie 748/2012 posudzuje prevádzkovú použiteľnosť variantov typu Cessna 525

Cessna 525 series Operational Suitability Data určuje rozdiel naprieč variantmi lietadla Cessna 525 series. Dokument tiež určuje oblasti výcviku, ktorý vyžadujú zvláštny zreteľ - tzv. Training areas of special emphasis.

Rovnako je určený odporúčaný rozsah výcviku pri prechode z jedného variantu Cessna 525 na iný. Dokument sa špecificky zameriava na najnovšie varianty Cessna 525, ktorými sú CJ4 - teda Cessna 525CCessna 525M - M2.