Freelance pilot je kontraktor

Pilot na voľnej nohe, freelance pilot, alebo aj freelancer. Niekedy sa tiež nazýva ako kontraktor, alebo contract pilot. Je to pilot držiteľ preukazu spôsobilosti pilota a požadovaných leteckých kvalfiikácií potrebných pre vykonanie daného letu. Freelance pilot je spravidla samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ponúka svoje služby pilota pod hlavičkou svojej vlastnej spoločnsoti. Neexistuje teda pracovno-právny vzťah medzi pilotom a leteckou spoločnosťou.

Pilot - freelancer môže byť do leteckej spoločnosti prenajatý napríklad personálnou agentúrou, alebo napriamo cez vlastnú spoločnosť. 

Podľa toho, ako je chápaný význam slova freelance pilot je možné konštatovať, že v dnešnej dobe prevláda trend takéhoto spôsobu "zamestnania" pilotov. Väčšina pilotov pracujúcich napríklad pre modro-žltú aerolíniu pôvodom z Írska sú freelanceri. Proti zamestnávaniu freelancerov sa väčšinou negatívne stavajú odborové zväzy pilotov v krajinách ako Nemecko, Dánsko, atď.

Pre leteckú spoločnosť predstavujú freelanceri veľkú finančnú úsporu, nakoľko si freelance pilot vo väčšine prípadov nemôže uplatňovať firemné zamestnanecké benefity a je povinný platiť všetky dane a odvody samostatne.