LIFUS - Line flying under supervision

Pred uvoľnením do "ostrej" prevádzky musí každý pilot v rámci komerčnej prevádzky absolvovať on-job training. Jedná sa o určitý počet traťových úsekov odlietaných pod dohľadom traťového inštruktora. Tento výcvik sa v letectve označuje ako Line Flying Under SupervisionLIFUS. Častokrát sa však označuje aj ako line training, alebo supervision flying. Jedná sa však vždy o ten istý on-job training.