Base training je pre vás, ak ste letecká škola, alebo letecká spoločnosť prevádzkujúca typ Bombardier CL65. Ak z času na čas potrebujete urobiť base training s čerstvým absolventom typovky, je to presne to, čo hľadáte.

Okruhy na dlhom cigáre...

Okruhy na viacpilotnom lietadle sú súčasťou typového výcviku pre Bombardier CL65, okrem prípadu kedy je typový výcvik poskytovaný ako ZFTT (Zero Flight Total Time).

Podľa ORA.ATO.125(j) pozostáva typový výcvik z letového výcviku v simulátore. Táto časť výcviku je ukončená preskúšaním s examinátorom TRE CL65. Po úspešnom absolvovaní je absolvovaný spomínaný výcvik v pristávaní, alebo base training. Až následne je možné zapísať typovku na CRJ do leteckého preukazu. Ako inštruktori disponujúci špecifickými oprávnenniami pre CL65, poskytujeme  base training pre prevádzkovateľov a v spolupráci s leteckými školami.

Dĺžka base trainingu na Bombardier CRJ

Base training pre varianty lietadla typu Bombardier CL65, čo by lietadla certifikovaného podľa CS-25, pozostáva minimálne zo 6 pristátí. V prípade, ak má pilot nalietaných viac ako 500 letových hodín na lietadlách podobnej veľkosti a výkonnosti, je možné znížiť minimálny počet pristátí na štyri. V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že rôzne letecké úrady sa stavajú rôzne k požiadavke pre zníženie počtu okruhov na 4. Pre niektoré úrady je prijateľné udelenie kreditu napríklad pre pilota, ktorý prechádza na Bombardier CRJ z typu Boeing 767, pretože sú obe viacpilotné, viacmotorové a prúdové lietadlá so šípovým krídlom. Pre iné letecké úrady je napríklad neakceptovateľný kredit v prípade prechodu na Bombardier CRJ z Boeingu 737 kvôli rozdielnemu umiestneniu pohonných jednotiek a celkovej odlišnosti typov. Rozhodnutie je vždy na leteckom úrade, ktorý vydáva letecký preukaz so zapísanou typovkou.

Obsah base trainingu pre Bombardier CL65 uvádza AMC2 ORA.ATO.125 nasledovne:

  • minimálne 6 pristátí, alebo
  • 4 pristátia ak má pilot nalietaných 500 letových hodín
  • minimálne 1 plné pristátie (full stop)
  • jeden prelet s pracujúcimi motormi (go-around)

TRI Bombardier CRJ pre base training

Inštruktor poskytujúci výcvik v pristávaní na Bombardier CL65 musí byť kvalifikovaný ako veliaci pilot pre typ Bombardier CL65 s platnou typovou kvalifikáciou CL65 a rozdielovým výcvikom pre variant lietadla, na ktorom sa budú lietať okruhy.

Ako inštruktor musí byť držiteľom osvedčenia TRI CL65. Osvedčenie inštruktora pre CL65 musí byť buď tzv. „unrestricted“ – teda bez obmedzení, alebo môže byť obmedzené – tzv. TRI CL65 restricted s oprávneniami LANDING TRAINING. Znamená to oprávnenia TRI CL65 podľa FCL.910.TRI(a)(2)

Base Training Bombardier CRJ