Differences training je praktický výcvik na iný variant lietadla

Po absolvovaní typového výcviku sú oprávnenia vyplývajúce z typovej kvalifikácie obmedzené na špecifický variant, na ktorom bolo absolvované praktické preskúšanie s examinátorom TRE. Ak ste napríklad absolvovali typový výcvik na Boeing 737 a praktické preskúšanie s TRE ste absolvovali na generácií Boeing 737 Classic, sú Vaše oprávnenia platné na Boeing 737 Classic. Logicky tak nemôžete bez dodatočného praktického výcviku a prípadného preskúšania s TRE B737 lietať na generácií Boeing 737 NG.

Pri Cessne 525 je situácia ešte komplexnejšia. Ak ste napríklad absolvovali preskúšanie s TRE C525 na variante C525A - CJ2, sú Vaše oprávnenia obmedzené na CJ2. Aj v tomto prípade platí, že pre lietanie na Cessna 525BCJ3 je potrebný dodatočný výcvik s TRI C525.

Práve dodatočný výcvik je pre prípad typovej kvalifikácie nazývaný differences training "rozdielový výcvik", alebo ľudovo "preškolenie". O potrebe differences training hovorí AMC2 ORA.ATO.125(b)(2) v prípade zostavovania typového výcviku. Okrem toho je differences training vyžadovaný aj v prípade AMC1 FCL.700(b) a FCL.710 s výkladovým materiálom GM1 FCL.710(a).

Časť FCL explicitne hovorí o tom, že keď je vyžadovaný differences training, je požadované potrebné nadobudnutie dodatočných vedomostí a letecký výcvik v lietadle, alebo výcvikovom zariadení FSTD (simulátor).

Z toho dôvodu je potrebný differences training pri prechode na inú generáciu alebo iný variant lietadla, ako ten, ktorý bol použitý pri praktickej skúške s examinátorom TREDifferences training je teda legitímnou a právnou požiadavkou pre lietanie na inom variante lietadla aj napriek tomu, že sa záznam o differences trainingu nezapisuje do preukazu spôsobilosti pilota. Záznam o absolvovaní differences trainingu sa eviduje buď v zápisníku pilota, alebo priamo u prevádzkovateľa (leteckej spoločnosti).

Príklady kedy je potrebný differences training:

  • prechod z Boeing 737-400 na Boeing 737-800
  • prechod z Cessna 525 CJ3 na Cessna 525 CJ4
  • prechod z Bombardier CRJ 200 na Bombardier CRJ900

Príklady kedy nie je potrebný differences training:

  • prechod z Boeing 737-400 na Boeing 737-300
  • prechod z Cessna 525 CJ2 na Cessna 525 CJ2+
  • prechod z Bombardier CRJ 900 na Bombardier CRJ700